Anketë për diasporën e RMV’së nga MPJ

Lajme

Anketë – Diaspora!

Të nderuar,

Qëllimi i këtij pyetësori është që përmes përgjigjeve tuaja, lidhur me profesionin tuaj, të marrim input përkatës për atë se si mund të përmirësohet raporti i Republikës së Maqedonisë së Veriut ndaj diasporës dhe se si diaspora – dhe çdo përfaqësues i saj – mund, përmes njohurive dhe aftësive të saj specifike, të japë kontributin e saj drejt inkluzivitetit më të madh të diasporës në krijimin e politikave të brendshme të vendit.

Jemi të bindur se njohuritë tuaja specifike krahasuese paraqesin kontribut të çmuar në atë drejtim.

Sipas Strategjisë Nacionale për Bashkëpunim me diasporën 2019-2023, qasja e shtetit lidhur me bashkëpunimin e diasporës është gjithëpërfshirëse, për të cilat është i mirëpritur mendimi juaj i çmuar, përderisa idetë tuaja dhe përfshirjen e mundshme përmes projekteve konkrete dhe angazhimin në zhvillimin e vendit, e konsiderojmë veçanërisht të rëndësishëm dhe të mirëseardhur.

Kliko këtu për linkun!

Burim info: MPJ e RMV’së