Regjistrimi i popullsisë në RMV 2021

Lajme

Regjistrimi i popullsisë në R. e Maqedonisë së Veriut do të realizohet:

– nga 1 mars deri më 21 prill 2021 për banorët jorezident të RMV (banorët që jetojnë jashtë vendit), dhe

– nga 1 prill deri me 21 prill 2021 për banorët rezident të RMV

 

REGJISTROHU ONLINE KËTU:

https://census.stat.gov.mk/

https://popis2021.stat.gov.mk/

https://www.stat.gov.mk/

 

Nga: Bardhyl Islami