Verifiko diplomën tënde nga atdheu në Danimarkë

Meso per danimarken
Ju që punoni profesionin e zgjedhur pa dëshirën tuaj dhe që jeni të diplomuar në atdhe, nëse doni të punoni profesionin që ju fle në zemër dhe nëse jeni i diplomuar në atdhe për atë profesion, tani e keni mundësinë që diploma e juaj të verifikohet dhe në Danimarkë.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Danimarkës që nga viti 2001 ka formuar institucionin “Guide til vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser” për vlerësimit e diplomave nga jashta Danimarka. Kjo ofron mundësi dhe për shqiptarët që jetojmë në Danimarkë dhe që janë të diplomuar në atdhe për të verifikuar diplomën e tyre.

E vetmja gjë që ti duhet bërë është të përktheni gjitha dokumentat e nevojshme që kërkohen për verifikim nga institucioni “Guide til vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser” dhe ti dërgoni në adresën:

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/guide-til-anerkendelse

Përkthimin e dokumentave mund ta bëni në anglisht ose në danisht. Përkthimin mund ta bëni në atdhe ose në Danimarkë tek Enver Loku tlf. 40 72 46 23 ose email: enverloku@hotmail.com

Suksese në të ardhmen gjithë atyre që duan të kapin shansin e jetës.

Nga: Bardhyl Islami