Doracak Ekonomik për mërgimtarët e RMV’së

Në pajtim me kompetencat e Agjencisë për Emigracion për tu kujdesur për pozitën, të drejtat dhe interesat e mërgimtarëve nga Republika e Maqedonisë së Veriut, është përgatitur ky doracak ekonomik. Me rëndësi të veçantë është që në vazhdimësi të punohet në përmirësimin e komunikimit dhe informimit për të gjitha çështjet e rëndësishme ekonomike, nga jetën […]

Lexo më shumë...