Danimarka në Maqedoninë e Veriut

Ambasadat

Danimarka nuk ka një ambasadë në Maqedoninë e Veriut. Në vend të kësaj mund të kontaktoni Ambasadën e Danimarkës në Serbi. Ambasada Daneze në Beograd është përgjegjëse për çështjet konsullore në Maqedoninë e Veriut në bashkëpunim të ngushtë me konsullatën e nderit në Shkup.

Konsullata në Shkup përpunon kërkesat e qytetarëve dhe siguron ndihmë urgjente konsullore danezëve në shqetësim.

Orari i punës: kontaktoni Qendrën Globale të Emergjencave të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Danimarkës, e cila është e hapur 24/7.
Telefon: + 45 33 92 11 12.
E-mail: BBB@um.dk

Aplikimi për pasaportë:

Aplikimet për pasaportë emergjente (pasaportë të përkohshme), zgjatje të pasaportës ose pasaportës për fëmijë nën moshën 12 vjeç mund të paraqiten në Konsullatën në Shkup. Rekomandohet që të bëni një takim para paraqitjes së kërkesës për pasaportë.

Aplikimet për pasaportën daneze për njerëzit e moshës 12 vjeç ose më të vjetër, mund të paraqiten personalisht në Misionin Danez më të afërt me pajisje biometrike – për shembull Ambasadën Daneze në Beograd. Aplikanti duhet të rezervojë një kohë për paraqitjen e aplikacionit. Aplikantëve u kërkohet të kërkojnë informacione të mëtejshme në faqen e internetit përkatëse të Ambasadës, dhe mundësisht të kontaktojnë Ambasadën për të sqaruar kërkesat për dokumente dhe shtojca në lidhje me aplikacionin.

Një listë e Ambasadave që janë në gjendje të lëshojnë pasaporta biometrike me gjurmët e gishtërinjve mund të gjenden në webfaqen e MPJ të Danimarkës. Një tjetër mundësi është të vazhdoni të aplikoni për pasaporta gjatë qëndrimit në Danimarkë.

Aplikimi për vizë / leje qëndrimi:

Personat që duan të aplikojnë për vizë, leje qëndrimi / bashkim familjar dhe leje të ri-hyrjes, si dhe kërkesa të tjera për leje qëndrimi, referohen në Misionet e tjera Daneze në rajon, ku raste të tilla mund të procedohen – për shembull Ambasada Daneze në Beograd .

Aplikantëve u kërkohet të kërkojnë informacione të mëtejshme në faqen e internetit të Ambasadës së lartpërmendur. Për më tepër, folësit anglezë u referohen informacioneve në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Ju lutemi vini re se duhet të bëni një takim para paraqitjes së aplikacionit.

Për më tepër, Konsullata mund të bëjë pyetje detajore.

Një listë e tarifave të shërbimit konsullor në 2018 mund të gjenden këtu.

Të gjithë danezët që udhëtojnë ose jetojnë në Maqedoninë e Veriut – pa marrë parasysh kohëzgjatjen e qëndrimit – këshillohet që të regjistrohen në Listën Daneze Jashtë vendit në mënyrë që të jenë në dispozicion në rast të një situate emergjente. Shikoni se si të regjistroheni në Listën Danes Jashtë vendit këtu.

Konsullata e nderit në Shkup:

Z. Živko Mukaetov, Konsulli i Përgjithshëm i Nderit

Konsullata e Përgjithshme Daneze Mbretërore
Alkaloid AD
Bul. A. Makedonski Nr.12
1000 Shkup
TLF. +3892 3104 067
Faks +3892 3104 064
dan.cons@alkaloid.com.mk

Burim info: Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës

Nga: Bardhyl Islami