Shoqata dhe klube

Radio, Tv, Revista, Shoqata dhe Klube shqiptare të rregjistruara ose që veprojnë për shqiptarët në Danimarkë:

Radio Antena

 

Revista Aktuale

Portali SHQIP.DK

www.shqip.dk
email: webmaster@chati.dk

 

Bashkësia Islame Shqiptar në Danimarkë

(Den Albanske Troessamfund I Danmark)

 

Xhamia Qendrore Shqiptare në Danimarkë

(Den Centrale Albansk Moske i Danmark)

 

Shoqata Kulturore Shqiptare Nerashti

 

Klubi 2009 Vorca

 

Shoqata Forening 97

 

Shoqata 2001

  • Rentermestervej 69a,1 – 2400 Kopenhagë NV, Denmark
  • Tel.

 

Shoqata Shqiptare MK

(Det albanske forening MK)

  • Dortheavej 14, 2400 Kopenhagë NV


Radio Televizioni ZIK – Zëri i Kosovës


Radio Projekt

Burim info: kk.dk/fritid