Danimarka në Maqedoninë e Veriut

Danimarka nuk ka një ambasadë në Maqedoninë e Veriut. Në vend të kësaj mund të kontaktoni Ambasadën e Danimarkës në Serbi. Ambasada Daneze në Beograd është përgjegjëse për çështjet konsullore në Maqedoninë e Veriut në bashkëpunim të ngushtë me konsullatën e nderit në Shkup. Konsullata në Shkup përpunon kërkesat e qytetarëve dhe siguron ndihmë urgjente […]

Lexo më shumë...

Ambasada e Shqipërisë

Lexues i nderuar. Këtu ju ofrojmë adresat e ambasadave të shteteve nga vijnë bashkatdhetarët tanë shqiptarë që jetojnë në Danimarkë. Ambasadat e shteteve në vijim ofrojnë shumë shërbime nëpërmjet telefonit, shërbime online/ digjitale si dhe drejtpërdrejtë në adresën e tyre, prandaj është mirë që shfrytëzoni këto shërbime. Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Danimarkë Adresa: […]

Lexo më shumë...

Ambasada e Kosovës

Lexues i nderuar. Këtu ju ofrojmë adresat e ambasadave të shteteve nga vijnë bashkatdhetarët tanë shqiptarë që jetojnë në Danimarkë. Ambasadat e shteteve në vijim ofrojnë shumë shërbime nëpërmjet telefonit, shërbime online/ digjitale si dhe drejtpërdrejtë në adresën e tyre, prandaj është mirë që shfrytëzoni këto shërbime. Ambasada e Republikës së Kosovës në Danimarkë Adresa: […]

Lexo më shumë...

Ambasada e Maqedonisë së Veriut

Lexues i nderuar. Këtu ju ofrojmë adresat e ambasadave të shteteve nga vijnë bashkatdhetarët tanë shqiptarë që jetojnë në Danimarkë. Ambasadat e shteteve në vijim ofrojnë shumë shërbime konsullore nëpërmjet telefonit, shërbime online/ digjitale si dhe drejtpërdrejtë në adresën e tyre, prandaj është mirë që shfrytëzoni këto shërbime. Ambasada e Republikës së Maqedonisë së Veriut […]

Lexo më shumë...