NemID bëhet App për mobila

Meso per danimarken
Bankat në Danimarkë janë duke punuar për një App për smatphone që do të zëvendësojë kartën NemID. Ka shumë kërkesa nga klientët tanë që karta e NemID të zëvendësohet me diçka shumë më të lehtë për përdorim – shpehet Ulrik Noedgaard drejtori i FinansDanmark.

Pas këtij projekti madhështor të lehtë për përdorim qëndron FinansDanmark.
Me daljen në përdorim të App, NemID do të ndërrojë emrin në MitID në mes të 2019 dhe në fillim të 2020 do të dalë në përdorim.

Nga: Bardhyl Islami