77 shqiptarë morrën shtetësinë e Danimarkës

Meso per danimarken
URIME SHTETASAVE TË RI NGA MAQEDONIA VERIORE, KOSOVA DHE SHQIPËRIA.
Urime 35 shtetasve nga Maqedonia Veriore, 35 nga Kosova dhe 7 nga Shqipëria, gjithësejt 77 shqiptarë, që sapo janë bërë nështetas të Danimarkës nga 2.944 që i pranoj parlamenti Danez tani në dhjetor.
Si nënshtetas Danez do jenë pasi të marin pjesë në ceremoninë e kushtetutës Daneze, në komunën të cilën banojnë.
Mbani mend, fëmijët nën 18 vjeç që jetojnë me ty mund të bëhen poashtu automatikisht me nështetësi Daneze, nëse e keni kërkuar paraprakisht dhe prindi tjetër e ka lejuar atë me shkrim. Kjo vlenë edhe për fëmijët e lindur pasi që keni aplikuar për nështetësi, dhe për këtë kërkohet një shtesë e veçantë të prindërit tjetër me një pranim me shkrim.
Nëse ke leje qëndrimi të përhershëm apo je duke e marrur, atëher provimi i ardhëshëm për nënshtetësi Daneze është më 2 Qershor 2021 dhe çmimi është 850,00 kr dhe paraqitja bëhet në shkollën e gjuhës. Afati i fundit për tu paraqit është më 28 Prill 2021. Ju urojmë një vit të mbarë pëlqe dhe shpërnda!!!