10 gjërat që duhet të mbahen mend…

Lajme
10 gjërat që duhet të mbahen mend, kur je duke përjetuar një kohë të vështrë në jetë.
  1. Gjithëçka mundet dhe do të ndryshojë
  2. Ti ke mbijetuar sfida jete edhe më përpara
  3. Është një proces mësimi
  4. Jo gjithëçka që dëshiron, është e bekuar
  5. Gjej vehtes kohë për t’u argëtuar
  6. Të jesh i mirë për vetveten, është ilaçi më i mirë
  7. Negativiteti i të tjerëve nuk ka rëndësi
  8. Ti si person, ke shumë forca
  9. Gjithëçka është e mundshme
  10. Gjërat e mrekullueshme, këkojnë kohë

Nga: Bardhyl Islami