Mulliri i erës që prodhon rrymë

A e dini se

Një mulli ere që prodhon rrymë elekrtrike në Danimarkë kushton nga 10 milionë deri më 17 milionë krorna daneze (1,2 – 2,2 milionë euro)- mvaret nga madhësia e mullirit.