Mësimi në gjuhën amtare 2016/2017

Meso per danimarken
Rregjistrimi për mësim në gjuhën amatare në vitin shkollor 2016/2017 në komunën e Kopenhagës.

Fëmijët me banim në komunën e Kopenhagës
Rregjistrimi për mësimin e gjuhës amatare në vitin shkollor 2016/2017 bëhet në mënyrë digjitale.
Prindërit, fëmijët e të cilëve kanë ndjekur mësimin në vitin shkollor 2015/2016 do të pranojnë një fletërregjistrim në eBoks para pushimit veror.

Mësimi në gjuhën amatare është falas për nxënësit e klasë 0 – 5, ndërsa për nxënësit e klasës së 6 – 9, mësimi në gjuhën amatare është me pagesë.

Prindërit e fëmijëve, që për herë të parë dëshirojnë të rregjistrohen në mësimin e gjuhës amatare në vitin shkollor 2016/2017 duhet të kontaktojnë administratën e shkollës ku nxënësi ndjek mësimin. Pastaj prindërit do të pranojnë fletërregjistrimin në eBoks.
Nëse fëmija shkon në shkollë private dhe banon në Kopenhagë, duhet të na kontaktojë neve në e-mail: fac@buf.kk.dk.

Fëmijët me banim jashtë komunës së Kopenhagës
Rregjistrimi për mësimin e gjuhës amtare për vitin shkollor 2016/2017 bëhet në mënyre manuale. Duhet plotësuar një fletërregjistrim për fëmijët me banim jashtë komunës së Kopenhagës.

Fletërregjistrimi duhet të plotësohet dhe duhet të përmbajë:
–    Nënshkrimin e prindit
–    Mënyrëne pagesës prej komunës ku banon nxënësi

Komuna ku nxënësi banon duhet t’a dërgojë fletërregjistrimin në fac@buf.kk.dk.

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Københavns Rådhus
1599 København V
fac@buf.kk.dk
Tel +45 3366 3366

http://www.kk.dk/modersmaal