3 vite me lejen e vozitjes si app në Danimarkë

Meso per danimarken

U bënë 3 vite që leja e vozitjes është si aplikacion edhe në mobil në Danimarkë🇩🇰
Instalo këtë app në mobilin tënd, jepi të dhënat tuaja dhe lejen e ke në mobil.
Lejen mund ta keni në mobil nëse ke:
– iPhone 7 ose më të ri
– mobil që mund të bëjë NFC- scanning të pasaportës
– nëse ke pasaportë të Danimarkës
PS. nëse udhëtoni jashtë Danimarkës, duhet doemos të keni lejen e vozitjes si kartelë dhe mangësia e këtij app në mobil është nëse të harxhohet bateria e mobilit, pësojnë gjobë.

https://apps.apple.com/dk/app/k%C3%B8rekort

Nga: Bardhyl Islami