U bënë 2 vite me kartën e Shëndetësisë digjitale në Danimarkë

Meso per danimarken

Në vitin 2021 Danimarka pubikoi aplikacionin për smartphon për kartën e shëndetësisë për persona privat. Ky aplikacion ka lehtësuar shumë punën në institucionet shëndetësore në Danimarkë, por edhe për vet banorët e Danimarkës.

Instalo Kartën e Sigurimit Shëndetësorë të Danimarkës në smartphonin tënd.
Deri më tani, nga dokumentat personale në Daninarkë, si aplikacion në smartphonin tënd mund të instaloni:
-lejen e vozitjes
-kartën e sigurimit shëndetësorë
Mungon edhe PASAPORTA

https://apps.apple.com/dk/app/sundhedskortet/id1553871328?l=da

Nga: Bardhyl Islami