Përgatituni për një epidemi të gjatë nga 12 deri 14 javë

Lajme

Drejtori i sektorit të Shëndetësisë pranë ministrisë së Shëndetësisë në Danimarkë z.Soren Brostrom njofton se, bazuar në teorinë e epidemisë dhe njohuritë nga pandemitë e gripit, një shpërthim i virusit Corona zakonisht mund të zgjatë 12-14 javë. Prandaj duhet përgatitur se një epidemi nuk mbaron për 10 ditë. Shkollat, institucionet dhe vizitat tek shtëpitë e pleqëve, duhet të jemi përgatitur që mbyllja e tyre të vazhdojë edhe për disa javë deri në prerjen e zinxhirit të përhapjes së virusit corona.

Burim info: Sektori i Shëndetësisë në Danimarkë https://www.sst.dk/da/corona

Nga: Bardhyl Islami