Faqja 1

Numri i mërgimtarëve të RMV’së në vitin 2011

Lajme

Agjencia për Emigracion e RMV, me 20 qershor 2011 në webfaqen zyrtare publikoi të dhëna zyrtare për numrin e mërgimtarëve nga Maqedonia e Veriut të regjistruar që jetojnë jashta vendit.

Në webfaqen zyrtare të Agjencisë për Emigracion që atëherë quheshte www.emigration.gov.mk publikuan këtë dokument, ku sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2011 kanë jetuar 448.026 banorët të Maqedonisë jashtë vendit, ndërsa sipas Enteve Statistikoret të shteteve në botë janë të regjistruar 416.030 banorë të Maqedonisë në ato vende.

Në Danimarkë, sipas Entit Statistikorë të RMV të regjistrimit të vitit 1994, kanë jetuar 3.147 banorë të RMV’së. Ndërsa sipas Entit Statistikorë të Danimarkës (Danmarks Statistik) nga të dhënat e datës 1 janar 2006 kanë jatuar 3.007 banorë të RMV’së në Danimarkë.

Nga: Bardhyl Islami

Burim info: Agjencia për Emigracion e RMV’së – www.emigration.gov.mk