NJOFTIM PËR ANËTARËSI VJETORE 2021

Lajme

Fondi i Transportit të Kufomave nga Danimarka për në vendlindje njofton anëtarët e vet, se pagesa e anëtarësisë vjetore për 2021 mund të bëhet nëpërmjet transaksionit bankar- nëpërmjet internetit (netbank).

Mënyra e pagesës:

Reg.nr. 4280
Konto nr. 4280 914 231

Pagesa 100 kr. në vit për person (të ritur ose fëmijë)

PS. Gjatë procesit të pagesës, mos harroni: Shkruani emrin dhe mbiemrin e personave, për të cilët bëhet pagesa e anëtarësisë vjetore për 2021 / ose për vitet tjera nëse ende nuk e keni bërë anëtarësinë.

Mungesa e pagesës së anëtarësisë vjetore të ndonjë viti ka konsekuenca për vet anëtarin.

 

Me nderime

Kryesia e Fondit