Mbaroi viti shkollor në Danimarkë

Meso per danimarken

Dita e fundit shkollore në Danimarkë është ditë festive për nxënësit e të gjitha moshave. Nga nesër me datë 27 qershor, fillon pushimi veror për të gjithë nxënësit.

Viti shkollor në Danimarkë ka 200 ditë pune, fillon në javën e dytë të muajit gusht dhe mbaron në të premten e fundit të muajit qershor.

Viti i ri shkollor 2020/ 2021 në Danimarkë do të fillojë me 10 gusht 2020.

Nga: Bardhyl Islami