Informata të rëndësishme për udhëtim pa viza për shtetasit e Kosovës, mbas datës 1 Janar 2024

Lajme

Liberalizimi i vizave është një hap shumë i rëndësishëm për shtetasit e Kosovës! Kjo do të thotë që ju tani keni mundësinë e udhëtimit pa vizë për qëndrime afatshkurtra, duke përfshirë vizitat turistike dhe udhëtimet për të vizituar familjarët, disa herë brenda vitit. Kujdes, megjithatë, që të mos tejkaloni 90 ditët brenda një periudhe prej 180 ditësh.

Për të udhëtuar pa vizë, kërkohen dokumente të rëndësishme si pasaportë biometrike, dëshmi mbi qëllimin e udhëtimit, rezervimin e vendit të qëndrimit, detajet e udhëtimit, dokumentet për veturën nëse udhëtoni me të, dhe dëshmi për mjete të mjaftueshme financiare.

Kujdes, megjithatë, liberalizimi i vizave nuk ju mundëson të punoni, të ndjekni shkollimin, ose të kryeni studime në zonën Shengen.

Shkeljet e rregullave apo abuzimi i kësaj të drejte mund të sjellin pasoja të rënda, duke përfshirë gjoba financiare, shënim në pasaportën tuaj dhe ndalim të hyrjes në zonën Shengen deri në 5 vite.

Përdorni këtë informacion për të udhëtuar me sukses dhe pa vështirësi!

Burim info: https://integrimievropian.rks-gov.net

Video vetëdijësuese për udhëtimin pa viza:

https://www.youtube.com/watch?v=5eEnAiFwbXc

Nga: Bardhyl Islami