Hap një ndërmarrje/ firmë për 5 minuta në Danimarkë

Lajme

Shërbimet online për banorët e Danimarkës janë aq efektive, të shpejta dhe të lehta sa që një banor i Danimarkës mund të regjistrojë dhe të hapë një ndërmarrje ose firmë për 5 minuta.

Ky është linku zyrtar i Ministrisë së Punës i Danimarkës ku mund të rregjistroni dhe të merrni numrin CVR për ndërmarrjen ose firmën që ti dëshiron të hapësh:

https://datacvr.virk.dk/

Ministria e Punës e Danimarkës ka dhe webportalin e vet zyrtar https://virk.dk/ i cili ofron edhe shumë shërbime tjera online për banorët e Danimarkës, si psh. hapjen e një shoqate, paraqitjen e raportit vjetor të ndërmarrjes tënde, ndihma të ndryshme për ndërmarrjen tënde, etj.

Nga:Bardhyl Islami