Filloi viti shkollor në Danimarkë

Meso per danimarken

Afërsisht 600.000 nxënës, të hënën me 8 gusht filluan vitin e ri shkollor 2022/ 2023 në Danimarkë. Viti shkollor në Danimarkë ka 200 ditë mësim dhe fillon në javën e dytë të gushtit, kurse mbaron në javën e fundit të qershorit.

Këshilli për siguri në komunikacion i Danimarkës www.sikkertrafik.dk këshillon vozitësit që të kenë kujdes kur vozitin afër një shkolle për shkak se ka shumë fëmijë që janë fillestar dhe nuk i dinë rregullat e komunikacionit.

Nga: Bardhyl Islami

Burim info: sst.dk