Filloi viti i ri shkollor në Danimarkë

Meso per danimarken
Të hënën me 10 gusht 2015 filloi viti i ri shkollor 2015/2016 në Danimarkë. Viti i ri shkollor në gjithë Danimarkën, fillon gjithnjë në javën e dytë të muajt gusht, dhe mbaron në javën e fundit të muajit qershor. Viti shkollor për nxënësit zgjat 40 javë ose 200 ditë pune, ndërsa çdo mësues punon 37 orë në javë ose 1924 orë në vit dhe ligjëron afërsisht 27 orë mësimore në javë.

 

Ky vit i ri shkollor filloi dhe me reformën e re në shkollën filllore në Danimarkë. Reforma e re parasheh mësim qëllimor dhe më shumë orë mësimore për mësuesit dhe nxënësit.

Për cdo vit të ri shkollor, ministria e arsimit e Danimarkës vendos reklama nëpër autobusët urban dhe nëpër rrugë afër shkollave fillore. Këto reklama janë me fëmijë shkollor dhe i rekomandojnë shoferët të kenë kujdes nëpër këto rrugë dhe mos të shkelin ndonjë fëmijë dhe veçanërisht fëmijët që nisin në klasat parashkollore dhe në klasën e 1. Informata shtesë për fëmijët fillestar në komunikacion lexoni në danisht në www.sikkertrafik.dk

Nga: Bardhyl Islami