Bibliotekat në Kopenhagë hudhin 470.000 libra në kontejner

Lajme
Bibliotekat në Kopenhagë do të asgjesojnë 470.000 ekzemplarë në kontejner. Në këto 470.000 ekzemplarë ndodhen libra, CD, filma dhe shkrime.

Drejtoria e bibliotekave shprehet se me digjitalizimin e librave dhe materialeve që ndodhen në bibliotekat e Kopenhagës, huazimi i librave dhe materialeve në mënyrë fizike është në rënie cdo ditë e më shumë. Për këtë shkak bibliotekat do të hudhin 470.000 ekzemplare në kontejner që lirojnë vende për aktivitete në hapësirat e bibliotekave në Kopenhagë.

Nga: Bardhyl Islami