Apel për donacion

Lajme

Të nderuar bashkatdhetarë
Nisur nga situata aktuale me epideminë e virusit korona dhe rritja e vazhdueshme e COVID 19 në të gjithë botën dhe në vendin tonë, Ministria e Shëndetësisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ka hapur një llogari të vetme shtetërore për mbledhjen e donacioneve.
Donacionet në para do të përdoren për blerjen e mjeteve dhe sendeve, që do të shërbejnë për të mbrojtur banorët në Republikën e Maqedonisë Veriore nga virusi korona.

Për këtë qëllim, Ambasada e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Kopenhagë, apelon të gjithë bashkatdhetarët tanë që jetojnë dhe punojnë në Danimarkë dhe janë të gatshëm që të kontribuojnë në tejkalimin e gjendjes me virusin korona dhe për të mbrojtur popullatën në vendlindje, të marrin në konsideratë mundësinë e dhënies së donacioneve.

Donacionet mund të paguhen në llogarinë e mëposhtme në valutë të huaj në euro.

Detajet korresponduese të bankës:

DEUTSCHE BUNDESTBANK ZENTRALE

Adresa: Wilhelm Epstein Strasse 14

Frankfurt am Main

GERMANY

SWIFT BIC: MARK DE FF

Detajet e bankës: NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Address: Bl. „Kuzman Josifovski Pitu” br.1

1000 Skopje

Republic of North Macedonia

SWIFT: NBRM MK 2X

Final beneficiary:

IBAN: MK07100701000006669

Name: Ministerstvo za zdravstvo

Details of payment (:70):

Sinqerisht,
Ambasada e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kopenhagë – Danimarkë