Institucionet shtetërore të Danimarkës

Wednesday, 15 August 2012 18:51

Institucionet shtetërore të Danimarkës

Written by
Institucionet shtetërore të Danimarkës ...së shpejti ...

Dita sot në Kopenhagë

Lindja e diellit në ora 7.32
Perendimi i diellit - ora 18.20
Shkurtimi i ditës për 6 orë e 39 minuta
Hëna e re do të dalë me 19 tetor
Hëna e plotë u bë me 5 tetor

Radio në Aktuale.dk

Ndëgjo Radio në popup Window

Lajme nëpërmjet e-mailit

© Aktuale.dk
design: chati.dk