Dita sot në Kopenhagë

Lindja e diellit në ora 4.56
Perendimi i diellit - ora 21.18
Zgjatja e ditës për 9 orë e 26 minuta
Hëna e re do të dalë me 25 maj
Hëna e plotë u bë me 10 maj

Radio në Aktuale.dk

Ndëgjo Radio në popup Window

© Aktuale.dk
design: chati.dk